061/151-325
Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 09.30-17:30

Fizioterapija

Manuelna terapija u koje izmedju ostalih spadaju i masaža i tuina terapija su zasigurno po mom mišljenju vodeće terapijske procedure danas,ali bez elektro terapijskih procedura u koje spadaju TENS.DIADINAMSKE,IG i dr. Elektro procedure kao i fizioterapijski ULTRAZVUK zasigurno nije moguće postići maksimalni terapijski učinak.